Loading...
🛠️ Laravel

Fix lỗi migration data trên hosting cpannel Hawkhost

Admin Published on 10 Sep, 2022

Khi dev dưới localhost thường chạy rất mượt nhưng khi update lên hosting hawkhost thì bị vấn đề lỗi khi chạy migration

Fix lỗi migration data trên hosting cpannel Hawkhost


Cách fix lỗi

  • Mở file config/database.php tìm đến cấu hình mysql sữa


'engine' => '',        

Thành

'engine' => 'InnoDB',

Như hình bên dưới:

Fix lỗi migration data trên hosting cpannel Hawkhost


Giờ thì thử lại xem kết quả

Fix lỗi migration data trên hosting cpannel Hawkhost
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Cách hạn chế tấn công DDOS ?


F

ix lỗi migration data trên hosting cpannel Hawkhost tiện ích ảnh. Nhấn Enter để nhập vào sau hoặc nhấn Shift + Enter để nhập vào trước tiện ích
Admin Published on 10 Sep, 2022

Bài viết cùng chuyên mục