Loading...

🪄 Tạo ảnh facebook tích xanh

Hướng dẫn: Tạo ảnh facebook tích xanh
- 1. Nhấn nút chọn ảnh bạn cần làm avatar tích xanh.
- 2. Nhấn nút Tạo ảnh
- 3. Nhấn nút Tải ảnh về.
- 4. Đặt ảnh vừa tải làm ảnh đại diện facebook của bạn.

Tạo ảnh facebook tích xanh

Hình demo