Hôm nay xem laracasts topic laravel 8 from scratch


Video https://laracasts.com/series/laravel-8-from-scratch/episodes/26 có hướng dẫn tool debug cho laravel khá ngon.

Anh em nào chưa biết cài vào dùng thử.Cài đặt thì đơn giản:

composer require itsgoingd/clockwork


Sau đó cài thêm extension của trình duyệt

- Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/clockwork-dev-tools/

-Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/clockwork/dmggabnehkmmfmdffgajcflpdjlnoemp

Anh em xem thêm docs trên github: https://github.com/itsgoingd/clockwork

Có rất nhiều cái hay.