Clockwork Tool Debug Laravel


Hôm nay xem laracasts topic laravel 8 from scratch


Video https://laracasts.com/series/laravel-8-from-scratch/episodes/26 có hướng dẫn tool debug cho laravel khá ngon.

Anh em nào chưa biết cài vào dùng thử.Cài đặt thì đơn giản:

composer require itsgoingd/clockwork


Sau đó cài thêm extension của trình duyệt

- Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/clockwork-dev-tools/

-Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/clockwork/dmggabnehkmmfmdffgajcflpdjlnoemp

Anh em xem thêm docs trên github: https://github.com/itsgoingd/clockwork

Có rất nhiều cái hay.Hướng dẫn kết nối Auth OpenID Haravan bằng Laravel 8

Hôm nay mình có code bằng laravel 8 kết nối auth openid của haravan. Chia sẽ lại cho anh em nào cần làm app bằng php ở HARAVAN Cần làm - Xem Docs haravan: https://docs.haravan.com/blogs/omni/login-and-logout-haraaccount - Đăng ký 1 tài khoản partner: http://partners.haravan.com - Tạo 1 APP trên haravan https://developers.haravan.com/

Laravel CMS October

Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request...

Laravel fix error optimize cache

UnexpectedValueException
There is no existing directory at “/var/www/html/storage/logs” and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts