1 vài CMS Laravel phổ biến cho developer


Tiếp cận laravel 2 năm rồi cũng rãnh rãnh build cho mình 1 Laravel Wordpress CMS

Nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ chưa ok. Mục đích thích làm riêng mình :).

Nhưng anh em nào thích research CMS Laravel thì nghiêm cứu mấy cái mình list dưới đây khá ok.

1. Octobercms quá ngon build code này nọ + edit trực tiếp ok, plugin và theme cũng nhiều.

- Tiếc là nó vừa update lên version mới bắt người dùng mua licents mới cho cài đặt.

- Anh em có thể cài bản củ chạy rất ok.2. Craftcms download free setup cứ làm theo hướng dẫn là ok.


3. WinterCMS  core nó giống như october cms

- Cài đặt làm theo hướng dẫn https://wintercms.com/install Anh em có CMS Laravel nào ok comment bên dưới. Many thank you all.

Hướng dẫn kết nối Auth OpenID Haravan bằng Laravel 8

Hôm nay mình có code bằng laravel 8 kết nối auth openid của haravan. Chia sẽ lại cho anh em nào cần làm app bằng php ở HARAVAN Cần làm - Xem Docs haravan: https://docs.haravan.com/blogs/omni/login-and-logout-haraaccount - Đăng ký 1 tài khoản partner: http://partners.haravan.com - Tạo 1 APP trên haravan https://developers.haravan.com/

Laravel CMS October

Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request...

Laravel fix error optimize cache

UnexpectedValueException
There is no existing directory at “/var/www/html/storage/logs” and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts