Loading...

Tạo chữ gạch ngang trên facebook

  • Bước 1: Bạn gõ chữ muốn tạo gạch ngang vào ô thư nhất. Code sẽ tự sinh ra chữ gạch ngang tương ứng trong ô thứ hai cho bạn.
  • Bước 2: Bạn copy chữ đã gạch ngang trong ô thứ hai, và paste vào status Facebook.