Loading...

Laravel CMS October


Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request làm bằng laravel require luôn làm từ cms này https://octobercms.com/ thấy nên share lại cho anh em.

Nếu anh em không thích dùng wordpress thì October CMS có vẻ là lựa chọn tốt cho anh em.

Nó cũng có thử viện theme & plugin cài đặt giống như wordpress

Thiết kế website TWEB
Dashboard CMS
Thiết kế website TWEB
Manager page, element, component
Thiết kế website TWEB
Quản lý file
Thiết kế website TWEB
System
Thiết kế website TWEB
Quản lý plugin
Thiết kế website TWEB
Quản lý ngôn ngữ
Thiết kế website TWEB
Lịch sử đăng nhập
Thiết kế website TWEB
Quản lý cấu hình email

Trước đây cũng thích ngồi build 1 CMS https://github.com/tinhnguyenvan/laravel-wordpress-cms nói chung 1 mình cũng khá vất vả. Nay thấy October CMS nó khá tiện cho anh em dev laravel.

Cũng dễ học, ngoài ra anh em nào muốn viết plugin bán trực tiếp trên đó cũng OK Tham khảo trên đây https://octobercms.com/leaderboard

# Bài viết cùng chuyên mục