Laravel CMS October


Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request làm bằng laravel require luôn làm từ cms này https://octobercms.com/ thấy nên share lại cho anh em.

Nếu anh em không thích dùng wordpress thì October CMS có vẻ là lựa chọn tốt cho anh em.

Nó cũng có thử viện theme & plugin cài đặt giống như wordpress

Dashboard CMS
Manager page, element, component
Quản lý file
System
Quản lý plugin
Quản lý ngôn ngữ
Lịch sử đăng nhập
Quản lý cấu hình email

Trước đây cũng thích ngồi build 1 CMS https://github.com/tinhnguyenvan/laravel-wordpress-cms nói chung 1 mình cũng khá vất vả. Nay thấy October CMS nó khá tiện cho anh em dev laravel.

Cũng dễ học, ngoài ra anh em nào muốn viết plugin bán trực tiếp trên đó cũng OK Tham khảo trên đây https://octobercms.com/leaderboard

Hướng dẫn kết nối Auth OpenID Haravan bằng Laravel 8

Hôm nay mình có code bằng laravel 8 kết nối auth openid của haravan. Chia sẽ lại cho anh em nào cần làm app bằng php ở HARAVAN Cần làm - Xem Docs haravan: https://docs.haravan.com/blogs/omni/login-and-logout-haraaccount - Đăng ký 1 tài khoản partner: http://partners.haravan.com - Tạo 1 APP trên haravan https://developers.haravan.com/

Laravel fix error optimize cache

UnexpectedValueException
There is no existing directory at “/var/www/html/storage/logs” and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts