Tạo logo đơn giản trên cooltext.com


Chia sẽ anh em outsource khi khách hàng không có logo.

Không cần photoshop vẫn tạo được logo nhanh chóng. Có thể hướng dẫn khách hàng tự tạo được luôn.

  1. Đăng nhập website cooltext.com và tạo 1 tài khoản.

2. Chọn mẩu mình thích

3. Nhập text

4. Chọn font

Xong cuối cũng xem ok thì download về.

Khá ngon anh em ah 🙂