CÔNG CỤ KHI VIẾT CONTENT


Nguồn này mình tham khảo facebook thấy hay quá nên save lại để dành sử dụng từ từ.

Còn cái nào hay anh em share cho mình update thêm.

Tool content

Công cụ tìm từ khóa:

 1. https://answerthepublic.com/
 2. https://ahrefs.com/
 3. https://lar.vn/login
 4. https://keywordtool.io/
 5. https://kwfinder.com/

Công cụ thiết kế:

 1. https://www.canva.com/vi_vn/
 2. https://worldvectorlogo.com/ (Lấy vetor logo)
 3. https://www.flaticon.com/ (Lấy Icon)
 4. https://color.adobe.com/create (ý tưởng mix màu)
 5. https://pixelib.net/ (font)
 6. https://removal.ai/ (Xóa background)
 7. https://letsenhance.io/ (Tăng chất lượng hình ảnh)

Công cụ tìm hình ảnh:

 1. https://unsplash.com/
 2. https://picjumbo.com/
 3. https://pixabay.com/vi/
 4. https://images.superfamous.com/

Công cụ Seo:

 1. https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/ (Schema mẫu)
 2. https://httpstatus.io/ (Kiểm tra trạng thái Website)
 3. https://spineditor.com/ (Spincontent)
 4. https://ahrefs.com/ (Check Backlink, UR, DR)
 5. https://lar.vn/ (Đa dụng)
 6. https://moz.com/ (Kiểm tra chất lượng Backlink website)
 7. https://validator.w3.org/checklink (Kiểm tra liên kết)
 8. https://www.drlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
 9. https://www.brokenlinkcheck.com/ (Kiểm tra liên kết hỏng)
 10. https://www.xml-sitemaps.com/ (Tạo Sitemap)
 11. https://search.google.com/test/mobile-friendly (Kiểm tra website thân thiện di động)
 12. https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ (Kiểm tra dữ liệu có cấu trúc)
 13. https://search.google.com/test/amp (Kiểm tra AMP)
 14. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/… (Kiểm tra tốc độ website)


Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người