1 số website dùng Generate AI


1. Tạo slide bằng AI: https://www.chatbcg.com/

1 số website dùng Generate AI2. AI search engine: https://you.com/

1 số website dùng Generate AI


3. Tạo nhạc bằng AI: https://soundraw.io/

1 số website dùng Generate AI


4. Tạo content bằng AI: https://www.copy.ai/

1 số website dùng Generate AI


5. Tạo logo bằng AI: https://looka.com

1 số website dùng Generate AI


6. Đánh giá CV bằng AI: https://www.resumeworded.com/

1 số website dùng Generate AI


7. Xóa vật thể trên ảnh: https://cleanup.pictures/

1 số website dùng Generate AI


8. Chỉnh sửa ảnh: https://www.evoto.ai/

1 số website dùng Generate AI


9. Designer https://midjourney.com/

1 số website dùng Generate AI


Nguồn tham khảo & chia sẽ lại.

1 số website dùng Generate AI tiện ích ảnh. Nhấn Enter để nhập vào sau hoặc nhấn Shift + Enter để nhập vào trước tiện ích
Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục