Plugin wordpress Simple Coupon Import


Tính năng:

  • Upload file CSV import coupon
  • Connect trực tiếp API Access Trade lấy danh sách coupon

Required:

  • Sử dụng theme wp-coupon 

Link plugin wordpress: https://wordpress.org/plugins/simple-coupon-import/
Hành trình develop và public plugin wordpress

Giới thiệu tính năng plugin mình xíu Simple Coupon Import Cũng có 1 kênh affiliate làm bằng wordpress https://sanphamtienich.com/ Đang dùng theme của wp-coupon chuyện là mỗi ngày nhờ cô vợ vào nhập copuon bên accesstrade.