Chặn kết nối và autoupdate từ config WordPress


Khi truy cập vào trang admin WordPress sẽ có hiện tượng chậm vì nó sẽ kiểm tra phiên bản plugin/theme.

Bạn vào file wp-config.php để chặn kết nối ra ngoài:

define( 'WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true );
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Hành trình develop và public plugin wordpress

Giới thiệu tính năng plugin mình xíu Simple Coupon Import Cũng có 1 kênh affiliate làm bằng wordpress https://sanphamtienich.com/ Đang dùng theme của wp-coupon chuyện là mỗi ngày nhờ cô vợ vào nhập copuon bên accesstrade.