Loading...

Website thông tin doanh nghiệp

Website chia sẽ thông tin doanh nghiệp, thành viên có thể đăng tin doanh nghiệp.

15,000,000₫

Demo
Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

Chức năng website:

 1. Quản lý thông tin doanh nghiệp
 2. Đăng nhập: facebook, google, email
 3. Bookmark & Rating
 4. Filter location
 5. Location realtime by long lat
 6. Quản lý post
 7. Quản lý thành viên
 8. 2 ngôn ngữ
 9. Đăng tin thông tin doanh nghiệp
 10. Quản lý duyệt tin
 11. ................
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website E-learning
Website E-learning

10,000,000₫

Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

15,000,000₫

Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

25,000,000₫

Website Mã Giảm Giá
Website Mã Giảm Giá

10,000,000₫

Website So Sánh Giá
Website So Sánh Giá

20,000,000₫

Website Rao Vặt
Website Rao Vặt

15,000,000₫

Website bất động sản
Website bất động sản

30,000,000₫

Website trường học scholling.com
Website trường học scholling.com

100,000,000₫