Loading...

Simple CRM bất động sản

Chăm sóc, tìm kiếm quản lý khách hàng ngành bất động sản, quản lý khách hàng theo team.

25,000,000₫

Demo
Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

Tính năng chính:

 1. Report dashboard all
 2. Custom report dashboard
 3. Quản lý khách hàng
 4. Quản lý dự án
 5. Quản lý nhân viên
 6. Phân quyền
 7. Activity
 8. Đặt lịch hẹn khách hàng
 9. Quản lý khách hàng theo team.
 10. Config quản lý data master.
 11. .......
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website E-learning
Website E-learning

10,000,000₫

Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

15,000,000₫

Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

25,000,000₫

Website Mã Giảm Giá
Website Mã Giảm Giá

10,000,000₫

Website So Sánh Giá
Website So Sánh Giá

20,000,000₫

Website Rao Vặt
Website Rao Vặt

15,000,000₫

Website bất động sản
Website bất động sản

30,000,000₫

Website trường học scholling.com
Website trường học scholling.com

100,000,000₫