Loading...

Website E-learning

Website bán khoá học, học viên đăng ký khoá học, thực hiện các bài thi thử,....

10,000,000₫

Demo
Website E-learning
Website E-learning

Chức năng website:

  1. Quản lý học viên
  2. Quản lý khoá học
  3. Đăng ký khoá học
  4. Tính năng học viên thi thử.
  5. Show thông tin khoá học.
  6. Quản lý tin tức
  7. Học viên đăng ký học.
  8. Các bài kiểm tra.
  9. ………….
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website E-learning
Website E-learning

10,000,000₫

Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

15,000,000₫

Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

25,000,000₫

Website Mã Giảm Giá
Website Mã Giảm Giá

10,000,000₫

Website So Sánh Giá
Website So Sánh Giá

20,000,000₫

Website Rao Vặt
Website Rao Vặt

15,000,000₫

Website bất động sản
Website bất động sản

30,000,000₫

Website trường học scholling.com
Website trường học scholling.com

100,000,000₫