WordPress – Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm vào menu


1/ Thêm danh mục sản phẩm

2/ Add danh mục vào menu

3/ Xem kết quả

 

Video hướng dẫn

Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục