Tích hợp google search vào website


Đăng nhập vào link https://cse.google.com.vn/cse/all

Click vào button Add thêm mới 1 website

Nhập vào thông tin web

Kết quả tạo thành công

Copy code google đặt vào website mình cần hiện thị

Vào site wordpress tạo 1 page sau đó copy html đã tạo bên trên dán vào.

Ngoài ra google search còn cho bạn custom lại giao diện kết quả tìm kiếm => vào Control Panel

Giao diện fullwidth là hiện thị kết quả trong trang. Default là giao diện kết quả popup.

Kết quả test của mình

Website mình đã tích hợp: https://quananvungtau.com/tim-kiem#gsc.tab=0&gsc.q=Khuyến%20mãi%20MYTOUR&gsc.sort=

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...