Hướng dẫn tạo QRCode VCard quét bằng điện thoại


Trước giờ đi làm về hay outsource trên các site https://www.freelancer.com

Nay danh chút thời gian làm 1 vài tool chơi cho các nhân mình

Bạn đang cần tạo 1 qrcode: url, vcard, text, email, sms hay truy cập vào link https://tool.tweb.com.vn/

1/ Tạo QrCode Url website

2/ Tạo QRCode Vcard cá nhân

3/ Tạo QrCode SMS

Doanh nghiệp bạn đang cần tool tạo qrcode vui lòng liên hệ Tình Nguyễn nhé 🙂