Code PHP tạo link bitly


Đã lâu không viết bài chia sẽ code trên website. Hôm nay đang làm 1 mini project chia sẽ mã giảm giá chomienphi.vn  mã khổ nỗi làm aff máy cái link nó siều dài, querystring từa lưa.

Trước giờ dùng Bitly trước tiếp ở website nó.

Mình có 1 đoạn script php cho anh em nào đang cần đề dùng tạo link cho website.

Đầu tiền vào site click vào link API Support: gốc phải trên cùng click vào.

Lấy 2 thông tin LOGINAPI_KEY thay vào code bên dưới.

<?php
/**
 * @author: nguyentinh
 * @time: 10/31/19 10:43 AM
 *
 */

class Bitly
{
  public $login = 'LOGIN';
  public $appkey = 'API_KEY';
  public $version = '4';

  public function generate()
  {
    $data = [
      [
        "title" => "Website mã giảm giá",
        "aff_link" => "https://chomienphi.vn/search/adayroi/cong-nghe"
      ],
      [
        "title" => "Website rao vặt",
        "aff_link" => "https://chomienphi.com.vn/category/bat-dong-san-MQ"
      ],
    ];

    if (!empty($data)) {
      foreach ($data as $key => $item) {
        echo ($key + 1) . '/ ' . $item['title'] . PHP_EOL;

        $shortLink = $this->createLink($item['aff_link']);

        echo '==> Link: ' . $item['aff_link'] . PHP_EOL;
        echo '==> Short Link: ' . $shortLink . PHP_EOL;

        # xử lý save lại database nếu có.
      }
    }
  }

  /**
   * @param string $url
   * @return string
   */
  public function createLink($url = '')
  {
    if (empty($url)) {
      return '';
    }

    $query = 'version=' . $this->version;
    $query .= '&longUrl=' . urlencode($url);
    $query .= '&login=' . $this->login;
    $query .= '&apiKey=' . $this->appkey;
    $query .= '&format=' . 'json';

    $bitly = 'http://api.bit.ly/shorten?' . $query;

    $response = file_get_contents($bitly);
    $json = @json_decode($response, true);
    $rs = $json['results'][$url]['shortUrl'];

    return $rs;
  }
}

Sau đó mọi người qua trang https://app.bitly.com/ xem kết quả tạo link. 

Chúc các bạn thành công, cùng nhau góp ý chia sẽ comment bên dưới nhé mọi người.

Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục