Loading...

Khắc phục cấu hình gửi mail từ smpt.gmail.com trên cpannel


Chắc nhiều bạn sẽ gặp vấn đề tương tự mình.

Cùng cấu hình đó nhưng khi cấu hình trên VPS hay localhost đều chạy nhưng khi up source code lên hosting cpannel thì không gửi được.

Connection could not be established with host smtp.gmail.com :stream_socket_client(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Connection refused)

mail

Source code mình đang dùng laravel, anh em vào file config/mail.php thêm vào code code

 'stream' => [
'ssl' => [
'verify_peer' => false,
'verify_peer_name' => false,
],
]

Thiết kế website TWEB

Nhưng vậy xong, giờ xem kết quả nha.

Thiết kế website TWEB

Chúc anh em thành công

# Bài viết cùng chuyên mục