Hướng dẫn nâng cấp GA củ lên GA phiên bản 4


Nếu bạn đã sử dụng GA rồi thì bước basic mình khỏi nói nữa.

Đây là bản củ của mình.


Vào Quản Trị => Trợ lý thiệt lập GA4 => Bắt đầu
Kết quả sau khi chuyển lên GA4


Anh em cùng thử xem nào.