Cài đặt mail server Microsoft Outlook từ server hostinger.vn


Hướng dẫn cài đặt Microsoft outlook khi dung hostinger.vn

Bước 1: tạo tài khoản trên website.Bước 2: mở outlook và add mail cần sử dụng. làm theo hình hướng dẫn.
 
 
Hình 1
 
 
Hình 2
 
 
 
Hình 3
 
 
 
Hình 4
 
 
 
 
Hình 5: thành công

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...