Loading...
🚀 Chia sẽ code

Cài đặt mail server Microsoft Outlook từ server hostinger.vn

Admin Published on 17 May, 2021

Hướng dẫn cài đặt Microsoft outlook khi dung hostinger.vn

Bước 1: tạo tài khoản trên website.


Bước 2: mở outlook và add mail cần sử dụng. làm theo hình hướng dẫn.
 
 
Hình 1
 
 
Hình 2
 
 
 
Hình 3
 
 
 
Hình 4
 
 
 
 
Hình 5: thành công
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục