Loading...

#9 Quản lý cấu hình


Cấu hình website được chia làm nhiều phần:

1. Cấu hình chung

Đây là thông tin chung của doanh nghiệp:

 1. Tên doanh nghiệp
 2. Địa chỉ
 3. Điện thoại
 4. Hotline
 5. Email
 6. Fax
 7. Bản đồ
 8. Website
 9. Facebook
 10. Google
 11. Youtube
 12. Pinterest
 13. Twitter
 14. Url Logo: copy link từ media
 15. Url Favicon: copy link từ media

2. Cấu hình email

tweb

Thông tin cấu hình

 1. From: email gửi
 2. From Name: tên email
 3. SMTP Host: ví dụ mail.tweb.com.vn
 4. SMTP Secure: Nếu có ssl thì chọn SSL
 5. SMTP Port: có ssl thì 465. mail server thì dùng 25. Ngoài ra nếu dùng google thì xem hướng dẫn cấu hình, thông thường là 465 or 587
 6. SMTP Authentication: gmail thì dùng, mail server thì không cần
 7. Username: no-reply@tweb.com.vn
 8. Password: **********

Thông tin test:

 1. To: email nhận
 2. Subject: tiêu đề
 3. Message: nội dung

=> Khi submit button Sent test. Nếu thành công popup kết quả trả về: Gửi mail thành công

3. Tích hợp

tweb
 • Tích hợp code cho marketing, chat,….


4. Cấu hình SEO

tweb
 • Thông tin seo default: load ở trang chủ hoặc 1 số trang không có SEO.

5. Cấu hình hệ thống

tweb
 • Cấu hình admin: bật enable
 • Nhập nội dung thông báo nếu cần.
tweb
 • Kết quả người dùng xem bên ngoài.

1 COMMENT

admin

admin

24/Dec/2021 10:25

# Bài viết cùng chuyên mục