Rentracks kênh affilate từ thị trường nhật về việt nam


Ngoài accesstrade, masoffer thì ở việt nam đã có thêm kênh aff Rentracks hình thức y change các kênh kia

Mới ra nên mức cạnh tranh hoa hồng được xem là cao hơn một chút

Ưu điểm của Rentracks

  • Hoa hồng chiến dịch cao hơn cho với accesstrade, masoffer hơn xíu (nhưng cũng tùy vào chiến dịch)

Nhược điểm:

  • Chiến dịch còn ích
  • Chưa có công cụ hộ trợ nhiều như: api, plugin coupon, script generate sản phẩm,…


Tag