Loading...

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate


Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate

Website được kết nối API của accesstrade để lấy data bao gồm

  • Sản phẩm
  • Khuyến mãi
  • Mã giám giá
  • Blog review sản phẩm
  • …..

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate

Demo website

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate


Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate

Quản lý nhập link nhà cung cấp

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate

Mã nguồn được sử dụng Laravel trên Laravel WordPress CMS

Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate tiện ích ảnh

# Bài viết cùng chuyên mục