Top 3 phần mềm connect mysql cho developer link download google drive: table plus, navicat, Sequel pro

Download trên mạng nhiều anh em chia sẽ tool rất nhiều, mỗi tội cái là link redirect abc quá nhiều. Đã share thì share luôn đi còn quyến luyến làm gì :)

Anh em nào cần thì down bên dưới link google drive 1 phát ăn luôn.

3 phần mềm cho macos mình đã dùng qua rồi đều ok hết chia sẽ cho anh nào cần.

1. Table plus

- Đang sử dụng khá cute - Link Download 

2. Navicat


- Link download

3. Sequel pro


- Link download

Anh em nào có tool nào ngon share dưới comment nhé.

Lưu ý: anh em sài đừng update là OKTin liên quan