Set crontab call trong docker


Mấy nay đạng dùng con VPS chạy website bằng docker.

Trong site có dùng số command để craw data. Xem trên mạng thấy đã phần các bạn chỉ phải chẹn lun trong docker file rồi build lại.

Do còn VPS có 5$ chạy 4 5 site rồi nên không cài thêm nữa sỡ chạy không nổi

Nên thử cách này thấy chạy khá OK

Anh em nào đang giống mình thì thử xem.

root@linode-172 ~ $ crontab -l
0 */6 * * * docker exec -i container_website php artisan craw &>> /home/crontab/cron_log.log

root@linode-172 ~ $ 
Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục