#1 Dashboard CMS


Đăng nhập

Sau khi login thành công

Giao diện dashboard

Giao diện nhanh dashboard

  1. Quản lý bài viết.
  2. Quản lý nhân viên.
  3. Quản lý từ khóa.
  4. Quản lý file.
  5. Quản lý bình luận
  6. Quản lý sản phẩm.
  7. Quản lý banner quảng cáo
  8. Quản lý form liên hệ
  9. Quản lý đơn hàng.