Loading...
Dashboard

#1 Dashboard CMS

Admin Published on 17 May, 2021

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Đăng nhập

 

Sau khi login thành công

Giao diện dashboard

Giao diện dashboard

Giao diện nhanh dashboard

  1. Quản lý bài viết.
  2. Quản lý nhân viên.
  3. Quản lý từ khóa.
  4. Quản lý file.
  5. Quản lý bình luận
  6. Quản lý sản phẩm.
  7. Quản lý banner quảng cáo
  8. Quản lý form liên hệ
  9. Quản lý đơn hàng.
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục