Tool copy icon facebook làm content


Chia sẽ mọi người tool copy icon làm content đăng website, facebook, twitter, world,…. 🥰🤩

Hơn 4000 icon cho mọi người chọn lựa theo các chủ để: Mặt cười, bàn tay, thức ăn, hoạt đông, du lịch, cờ thế giới,….   #icon_facebook#icon_emoji

Nếu các bạn quan tâm code có thể download code thêm trên github

Code được viết bằng codeigniter 4 (CI4)

Tải source về, cấu hình basic nhất của Codeigniter

- step 1: composer install
- step 2:  php spark serve
- step 3: http://localhost:8080/