Loading...

Website phụ kiện trang sức

Website bán sản phẩm phụ kiện, trang sức, đặt hàng online.

5,000,000₫

Demo
Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

Chức năng website:

  1. Trình bày thông tin sản phẩm phụ kiện trang sức.
  2. Quản lý thành viên
  3. Quản lý blog
  4. Quản lý cấu hình
  5. Quản lý sản phẩm
  6. Quản lý đơn hàng
  7. Quản lý khách hàng
  8. Báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng,…
  9. Hộ trợ SEO,...
  10. ………


WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website thiết bị chống set
Website thiết bị chống set

5,000,000₫

HG Pharmacy
HG Pharmacy

Miễn phí

Mỹ phẩm làm đẹp
Mỹ phẩm làm đẹp

Miễn phí

Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

5,000,000₫

Website nội thất
Website nội thất

5,000,000₫

Website nước hoa
Website nước hoa

10,000,000₫