WordPress – Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm vào menu

1/ Thêm danh mục sản phẩm

2/ Add danh mục vào menu

3/ Xem kết quả

 

Video hướng dẫn

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x