Thiết kế website mã giảm giá làm kênh affiliate


Website được kết nối API của accesstrade để lấy data bao gồm

  • Sản phẩm
  • Khuyến mãi
  • Mã giám giá
  • Blog review sản phẩm
  • …..

Quản lý nhập link nhà cung cấp

Mã nguồn được sử dụng Laravel trên Laravel WordPress CMS