Menu Đóng

Thanh toán

Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN TÌNH
 
+ Số tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Mình: 0511000410256
 
+ Số tài khoản tại Ngân hàng ACB – PGD Trung Sơn: 1116397
 
+ Số tài khoản tại Ngân hàng Đông Á : 0103802678