1/ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN TÌNH  

+ Ngân hàng Vietcombank – CN Hồ Chí Mình: 0511000410256  

+ Ngân hàng ACB – PGD Trung Sơn: 1116397
 
+ Ngân hàng Đông Á : 0103802678  

2/ TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

3/ TÀI KHOẢN VÍ ĐIỆN TỬ AIRPAY