TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN TÌNH   

+ Ngân hàng VCB (Ngân hàng Vietcombank): 0511000410256

+ Ngân hàng TPBANK (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong)0909977920

+ Ngân hàng VIB (Ngân hàng Quốc Tế VIB)022689365