[NhanHoa.com] Tên miền .Com/.Net còn 79K, .VN giảm 50%

Khuyến mãi khi đăng ký tên miền tại Nhân Hòa trong tuần :
  • Tên miền .VN giảm 50% phí dịch vụ (.VN còn 650K(750K), .COM.VN còn 540K (630K)… ) vào Thứ Ba và Thứ Tư (12/12/2017-13/12/2017)
  • Tên miền .Com/.Net giá chỉ còn 79K (280K) vào Thứ Năm (14/12/2017)
  • Tên miền .XYZ còn 18K (280K) .TOP còn 50K (280K)
0

Không có phản hồi

No comments yet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.