Menu Đóng

Laravel fix error optimize cache

UnexpectedValueException
There is no existing directory at "/var/www/html/storage/logs" and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts

Lỗi này thường do mình chạy optimize code ở php artisan

php artisan optimize

Cách fix lỗi này cd tên thử mục chứa source

# cd folder chua sour
cd /var/www/html

# delete cache 
php artisan cache:clear

# delete cache route
php artisan route:clear

# delete cache config
php artisan config:clear

Kết quả ngon lành

Laravel version 6.4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *