– Mã coupon: ? COM99K

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 28 đến ngày 31/10/2019

– ?Chương trình áp dụng cho đăng ký 1 năm và có thể kết thúc sớm hơn khi hết 600 tên miền .COM.