http://bit.ly/2m8pyj8

- Ưu đãi 100% phí dịch vụ tên miền Việt Nam .VN
   + Tên miền .VN giá chỉ còn 550K/ Năm
   + Tên miền .COM.VN giá chỉ còn 450K/ Năm
Chương trình áp dụng từ ngày 26/05/2021 – 28/05/2021

http://bit.ly/2m8pyj8


------------------------------------------------------------------

Ngoài ra TENTEN có chương trình  nhận 100k khi đăng ký domain VN

Nhập mã manhhuy nhận để cả 2 cùng nhận 100k khi đăng ký domain .vn

dang ky