Chào tháng mới, Nhà Ký Tên Miền iNET có chương trình ưu đãi đặc biệt tên miền quốc gia .VN và tên miền quốc tế .COM/ .NET trong tháng 6:

- Ưu đãi 100% phí dịch vụ tên miền Việt Nam .VN
  + Tên miền .VN giá chỉ còn 550K/ Năm
  + Tên miền .COM.VN giá chỉ còn 450K/ Năm
- Tên miền .COM giá chỉ 179K
- Tên miền .NET giá chỉ 129K
Chương trình áp dụng từ ngày 01/06/2021 – 30/06/2021

https://inet.vn/dang-ky-ten-mien?aff=82303