- Ưu đãi 100% phí dịch vụ tên miền quốc gia Việt Nam .VN
+ .VN chỉ còn 550K
+ .COM.VN giá chỉ còn 450K
- Ưu đãi tên miền quốc tế .COM/ .NET:
+ Đăng ký 1 năm: .COM chỉ còn 189K & .NET chỉ còn 169K
+ Đăng ký từ 2 năm: Đồng giá .COM / .NET chỉ 99K cho năm đầu tiên

TRUY CẬP NGAY