Hướng dẫn cấu hình phpmailer sử dụng smtp gmail

SMTP (viết tắt của cụm từ Tiếng anh Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức truyền tải thư tín đơn giản.

Đối với Gmail, đầu tiên bạn cần cấu hình tài khoản email của bạn

Lưu ý: Bạn cần tắt chế độ xác thực 2 bước trên tài khoản Gmail của bạn để tính năng này có thể hoạt động.

Bước 1: Đăng nhập Gmail

Bước 2: Vào mục cài đặt Tài khoản Google.

Hoặc đơn giản là click vào link Cài đặt tài khoản google https://myaccount.google.com/

Bước 3: Chọn Bảo mật

Bước 4: Bạn hãy kéo xuống phần Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn -> Chọn Bật quyền truy cập

Bước 5: Bật Cho phép ứng dụng kém an toàn (Thao tác này đồng nghĩa với việc bạn cho phép hệ thống của bạn kết nối với tài khoản Gmail của bạn và dùng tài khoản Gmail này để gửi email đến cho khách hàng). 

Cấu hình gmail ok giờ nhập các thông tin cấu hình gmail vào sau đó test thử

  • SMTP Host, bạn hãy nhập: smtp.gmail.com
  • SMTP Port, bạn hãy nhập: 587
  • Username: tai_gmail_cua_ban@gmail.com
  • Password: mat_khau_gmail_cua_ban

Nếu dùng source core TWEB bạn xem hướng dẫn cấu hình gmail tại bài viết # Quản lý cấu hình

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình phpmailer sử dụng smtp gmail”

  1. mình không cấu hình được khi gmail đang cấu hình đang nhập xác thực 2 bước

    1. cám ơn bạn
      trong phần gửi cấu hình gmail còn có 1 phần cấu hình email ứng dụng, mình sẽ viết thêm bài này để hướng dẫn mọi người gặp trường hợp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.