💵 Affiliate

Haravan affiliate cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng

Chương trình Affiliate Haravan đang hấp dẫn.

 • 10% hoa hồng (~500,000 vnđ) / mỗi website
 • Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Haravan sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc.
 • Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Haravan sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc từ hệ thống FirstPromoter

Khách hàng đăng ký thanh toán dịch vụ thì bạn được hoa hồng 10%.

Thao tác đăng ký dễ dàng sẽ có bộ phần support liên hệ bạn lại khi đăng ký.

Author

Tình Nguyễn

Hello, my name is Tình Nguyễn. My slogan: "Just go and you will reach the destination. Give and then will receive."

Comments (2)

 1. vận chuyển xà bần
  24/11/2020 Reply

  Well done, I thank you for your enthusiasm to share this article with everyone, very helpful, respect you.

  • Tình Nguyễn
   10/12/2020 Reply

   thank you 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.