google search console đã update giao diện mới khá đẹp

Giao diện mới quá đỉnh.

image widget