Website phụ kiện trang sức

Website bán sản phẩm phụ kiện, trang sức, đặt hàng online.

5,000,000 VND

Demo
Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

Chức năng website:

  1. Trình bày thông tin sản phẩm phụ kiện trang sức.
  2. Quản lý thành viên
  3. Quản lý blog
  4. Quản lý cấu hình
  5. Quản lý sản phẩm
  6. Quản lý đơn hàng
  7. Quản lý khách hàng
  8. Báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng,…
  9. Hộ trợ SEO,...
  10. ………


WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

HG Pharmacy
HG Pharmacy

Miễn phí

Mỹ phẩm làm đẹp
Mỹ phẩm làm đẹp

Miễn phí

Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

5,000,000 VND

Website nội thất
Website nội thất

5,000,000 VND

Website nước hoa
Website nước hoa

10,000,000 VND