Website nước hoa

Website reviews & bán sản phẩm nước hoa, sử dụng simple loyalty cho phép thành viên đổi điểm sử dụng quà,....

10,000,000 VND

Demo
Website nước hoa
Website nước hoa

Chức năng website:

  1. Quản lý thành viên
  2. Simple loyalty: đổi điểm, sử dụng mà giảm giá.
  3. Quản lý theo thương hiệu
  4. Quản lý sản phẩm
  5. Quản lý blog
  6. Quản lý đơn hàng
  7. Quản lý đổi thưởng
  8. Quản lý cấu hình
  9. .........
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

5,000,000 VND

Website nội thất
Website nội thất

5,000,000 VND

Website nước hoa
Website nước hoa

10,000,000 VND