Website nội thất

Website doanh nghiệp xây dựng nội thất, phong thuỷ, cho các nhà thầu thi công công trình.

5,000,000 VND

Demo
Website nội thất
Website nội thất

Chức năng website:

  1. Show thông tin báo giá dịch vụ.
  2. Dự án đã thực hiện.
  3. Quản lý thành viên
  4. Quản lý blog
  5. Quản lý cấu hình
  6. .........

Tin năng đặc biệt:

  1. Xem phong thuỷ.
  2. Thước đo lộ ban.
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website phụ kiện trang sức
Website phụ kiện trang sức

5,000,000 VND

Website nội thất
Website nội thất

5,000,000 VND

Website nước hoa
Website nước hoa

10,000,000 VND