Website thông tin doanh nghiệp

Website chia sẽ thông tin doanh nghiệp, thành viên có thể đăng tin doanh nghiệp.

15,000,000 VND

Demo
Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

Chức năng website:

 1. Quản lý thông tin doanh nghiệp
 2. Đăng nhập: facebook, google, email
 3. Bookmark & Rating
 4. Filter location
 5. Location realtime by long lat
 6. Quản lý post
 7. Quản lý thành viên
 8. 2 ngôn ngữ
 9. Đăng tin thông tin doanh nghiệp
 10. Quản lý duyệt tin
 11. ................
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website E-learning
Website E-learning

10,000,000 VND

Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

15,000,000 VND

Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

25,000,000 VND

Website Mã Giảm Giá
Website Mã Giảm Giá

10,000,000 VND

Website So Sánh Giá
Website So Sánh Giá

20,000,000 VND

Website Rao Vặt
Website Rao Vặt

15,000,000 VND

Website bất động sản
Website bất động sản

30,000,000 VND

Website trường học scholling.com
Website trường học scholling.com

100,000,000 VND