Simple CRM bất động sản

Chăm sóc, tìm kiếm quản lý khách hàng ngành bất động sản, quản lý khách hàng theo team.

25,000,000 VND

Demo
Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

Tính năng chính:

 1. Report dashboard all
 2. Custom report dashboard
 3. Quản lý khách hàng
 4. Quản lý dự án
 5. Quản lý nhân viên
 6. Phân quyền
 7. Activity
 8. Đặt lịch hẹn khách hàng
 9. Quản lý khách hàng theo team.
 10. Config quản lý data master.
 11. .......
WEBSITE & ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH

THEME VÀ ỨNG DỤNG

Kho theme và ứng dụng

Website E-learning
Website E-learning

10,000,000 VND

Website thông tin doanh nghiệp
Website thông tin doanh nghiệp

15,000,000 VND

Simple CRM bất động sản
Simple CRM bất động sản

25,000,000 VND

Website Mã Giảm Giá
Website Mã Giảm Giá

10,000,000 VND

Website So Sánh Giá
Website So Sánh Giá

20,000,000 VND

Website Rao Vặt
Website Rao Vặt

15,000,000 VND

Website bất động sản
Website bất động sản

30,000,000 VND

Website trường học scholling.com
Website trường học scholling.com

100,000,000 VND